Design a site like this with WordPress.com
Započnite

O PROJEKTU

Školi pripada osobito važno mjesto i odgovornost za promicanje dijaloga, nužnog preduvjeta mira i suživota.

Doprinos religijskog obrazovanja suživotu u multkulturalnome društvu projekt je Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. U istraživačkome žarištu projekta nalazi se pojava multikulturalnih društvenih struktura koje mijenjaju odnose među ljudima te otvaraju za odgoj i obrazovanje mnoga pitanja. Hrvatska, kao dio europskoga prostora, suočena je sa sve većim razvojem komunikacijskih tehnologija, globalizacijom, migracijskim procesom i izbjegličkom krizom. Osim toga, Hrvatska ima veoma poseban geografsko-povijesni položaj. Nadalje, živi u konfliktnom postratnom kontekstu opterećenom bolnim ratnim iskustvima čije posljedice dodatno otežavaju suživot. Svi ti čimbenici i procesi zahtijevaju interkulturalni odgojno-obrazovni napor (naučiti živjeti zajedno), koji nužno uključuje i religijsku dimenziju kao bitan element kulture. Školi pripada osobito važno mjesto i odgovornost za promicanje dijaloga, nužnog preduvjeta mira i suživota.

Cilj je projekta istražiti doprinos religijskoga obrazovanja u školama u Hrvatskoj odgoju i obrazovanju za suživot u multikulturanome društvu.

Taj će se doprinos istražiti na dvije razine:

  • na razini kurikuluma predmeta koji posreduju religijska znanja u osnovnoj i u srednjoj školi
  • na razini interkulturalnih kompetencija samih nastavnika

Istraživanje uključuje:

  1. analizu dokumenata važnih za razumijevanje interkulturalnog i međureligijskog odgoja i obrazovanja
  2. komparativnu analizu kurikuluma konfesionalnoga religijskoga obrazovanja u osam europskih zemalja s ciljem da se upoznaju temeljni interkulturalni / međureligijski ciljevi i sadržaji

ISTRAŽIVANJA

1. Analiza kurikuluma katoličkog, pravoslavnog i islamskog vjeronauka u RH; predmeti i međupredmetne teme koji posreduju religijsko znanje kao dio interkulturalnoga odgoja i obrazovanja

2. Empirijsko istraživanje o stavovima nastavnika o međureligijskome obrazovanju u katoličkoj, pravoslavnoj i islamskoj vjeronaučnoj nastavi

3. Analiza studijskih programa koji osposobljavaju buduće nastavnike vjeronauka

  • 15.1.2020. – početak projekta

  • 14.1.2024. – završetak projekta

%d blogeri kao ovaj: